Osgb

Osgb bir firmanız olduğunu varsayın ve firmanızda üretilen ürünlerin doğru bir biçimde üretilmesi ve sizin bu üretilen ürünlerin başındaki personellerinizin işyerindeki sağlık durumları, işlerinin başındayken olası kaza ve handikapların seviyesi, işyerindeki risklerin analizi ve bu analizlere dayalı risklerin azami biri biçimde yok edilmesi, çalışanların işyeri içerisinde sağlıklarının belli bir periyotta kontrolü, bu kontrol işyeri hekimi tarafından sağlanır ve çalışan sayınıza bağlı olmakla beraber ayda kaç kere osgb (daha&helliip;)

Risk Değerlendirme

Risk değerlendirme esas komplike bir biçimde çalışan ortamın risksek değeri problem yaşanacak alanların değerlendirilmesi ve önlemlerin alınmasına yatkın değerlendirme bütününe verilen isimdir. İs güvenliğinde yapılan isin önemi kadar çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliğinde çok önemlidir. Eğer önlemler alınmazsa ve işçiler kazalar yaşarsa is sahipleri için ciddi sorunlar oluşabilir. (daha&helliip;)